Administratorem danych osobowych jest Proforum Konsultanci Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu . Proforum Konsultanci Sp. z o.o. informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zamówienia i przeprowadzenia rozmowy. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rozmowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są usuwane niezwłocznie po jej wykonaniu*:
* pola obowiązkowe
Październik na rynku funduszy inwestycyjnych dał powody do optymizmu.
Ogólnoświatowe ożywienie na rynkach akcji zawitało także na warszawski parkiet, chociaż w porównaniu z innymi krajami, w Polsce jego skala okazała się znacznie mniejsza.

W październiku WIG zyskał +0,9%. Najlepiej poradził sobie segment małych i średnich spółek. Z kolei najsłabiej spisały się krajowe blue chipy, a WIG20 stracił -0,3%. W następstwie tego najwięcej zarobiły fundusze, których zarządzający duży udział portfela zbudowali w oparciu o MiŚ (średnio +3,1%). Wszystkie rozwiązania z tego segmentu wypracowały zyski. Nieznacznie niższe stopy zwrotu wypracowały krajowe fundusze uniwersalne akcji ze średnim wynikiem grupy +1,8%. Fundusze dłużne polskich papierów skarbowych zarobiły średnio +0,8%.
Dobra kondycja krajowego rynku akcji, jak i długu, znalazła pozytywne odzwierciedlenie w wynikach funduszy mieszanych. Najlepiej spisały się produkty o zrównoważonym charakterze, ze średnim wynikiem w wysokości +1,6%. Z kolei fundusze stabilnego wzrostu zyskały średnio +1,2%. Wszystkie rozwiązania z grupy funduszy inwestycyjnych gotówkowych i pieniężnych, zakończyły październik ze średnim rezultatem w wysokości +0,3%.
Skontaktuj się
Zadzwoń
+48 513 088 546
Wyślij e-mail
biuro@proforum.pl
Wyślij zapytanie
Zapytanie