Administratorem danych osobowych jest Proforum Konsultanci Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu . Proforum Konsultanci Sp. z o.o. informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zamówienia i przeprowadzenia rozmowy. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rozmowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są usuwane niezwłocznie po jej wykonaniu*:
* pola obowiązkowe
W Europie najwyższe zmiany realnych wynagrodzeń (po uwzględnieniu inflacji) na 2016 rok, prognozowane są na Litwie, w Estonii i na Łotwie. Analogicznie w największym stopniu wynagrodzenia realne spadną w Belgii, we Włoszech i we Francji.
Prognozy NBP pokazują, że w najbliższych latach możemy się spodziewać powolnej poprawy koniunktury w Polsce
Prognozy zakładają, że wzrost PKB w naszym kraju wyniesie 3,3% i 3,5% odpowiednio dla 2016 i 2017 roku. Poprawa koniunktury powinna mieć także odzwierciedlenie w większej dynamice wzrostu wynagrodzeń. Jak wynika z raportu płacowego przygotowanego przez Sedlak & Sedlak za 2015 rok, blisko 75% firm uczestniczących w badaniu zamierza zwiększyć wynagrodzenia swoich pracowników w Nowym Roku roku.

Najbardziej optymistyczny scenariusz wzrostu płac przedstawił Narodowy Bank Polski. Zgodnie z listopadowym raportem o inflacji, zarobki Polaków w Nowym Roku wzrosną o 4,9%. Nieco gorszy, bo na poziomie 3.9 % wzrost wynagrodzeń prognozuje Ministerstwo Finansów.

W roku 2016 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 100 zł do poziomu 1 850 zł brutto miesięcznie. Czyli o więcej niż chcieliby pracodawcy i mniej niż życzyliby sobie pracownicy. Należy pamiętać, że podwyższenie wynagrodzenia minimalnego ma wpływ nie tylko na pensje pracowników, ale także zwiększa koszt zatrudnienia dla pracodawcy. W dużym uproszczeniu dla pracownika zwiększenie minimalnego wynagrodzenia o 100 zł oznacza ok 70 zł więcej realnych pieniędzy, natomiast dla pracodawcy wspomniany wzrost wynagrodzenia o 100 zł oznacza zwiększenie kosztu zatrudnienia o ok 120 zł.

Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie nie dotyczy każdego. W pierwszym roku pracy młodego pracownika jego pensja może wynosić 80% wynagrodzenia minimalnego (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Wartość brutto wynagrodzenia wyniesie w takim przypadku 1 480 zł. Kolejna informacja o której należy pamiętać to fakt, że  wynagrodzenie minimalne za pracę jest kwotą wolną od potrąceń (za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych - art. 871Kodeksu pracy).
Skontaktuj się
Zadzwoń
+48 513 088 546
Wyślij e-mail
biuro@proforum.pl
Wyślij zapytanie
Zapytanie